DISCLAIMER

Mantorini.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Mantorini.Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan. De inhoud van deze website en andere uitingen van Mantorini op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Mantorini wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Mantorini behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

De inhoud van deze website en andere uitingen van de Mantorini op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Mantorini wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Mantorini behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Mantorini kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard die voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door het gebruik van de Mantorini website.

DISCLAIMER

Mantorini.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij samenwerken, zijn eigendom van Mantorini.Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan. De inhoud van deze website en andere uitingen van Mantorini op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Mantorini wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Mantorini behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

De inhoud van deze website en andere uitingen van de Mantorini op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Mantorini wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Mantorini behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren. Mantorini kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor schade van welke aard die voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door het gebruik van de Mantorini website.